Táncosok! Írjatok!

tancosok_irjatok_logo címmel új rovat indul a Tánckritika.hu virtuális hasábjain. A rovat szellemi és anyagi támogatója az Új Előadóművészeti Alapítvány, mert a kortárstánc-művészet és -tanítás gyakorlása és fejlesztése mellett az alapítvány céljainak szerves része a tudatos, reflektív viszony kialakítása magával a tánccal.

tancosok_irjatok_logo mert a tánccal hivatásos formában foglalkozók feladata, hogy kialakítsák és továbbadják azt a szemléletet, mely megkönnyíti a jelen és a jövő táncművészetének befogadását.

Ezért mondjuk:

tancosok_irjatok_logo

Terveink szerint itt olyan írások jelennek majd meg, melyekben táncosok – táncos növendékek – számolnak be az általuk élőben látott, átélt előadásokról, esetleg táncórákról, workshopokról.

A rovatba várt írások sajátossága az, hogy szakmai szempontú, tárgyszerű beszámolót, leírást adnak arról, ami a színpadon (táncteremben) történt.

A várt írás tartalmazza az alábbiakat:

Cím:

Alkotó(k), előadó(k), illetve Mester:

A látott esemény helye, időpontja:

Milyen eszközökkel él az előadás/kurzus?

Táncnyelvezet
Dramaturgiai sajátosságok
Előadói minőségek

Mint látható, e rovatban háttérbe szorul a befogadói élmény, és előtérbe kerül az elemzés. Sokaknak ez nem újdonság, hiszen a módszer hasonlít ahhoz, ahogyan táncosok egymás bemutatóit, társaik vagy tanáraik teljesítményét elemzik. Cél a – pozitív vagy negatív irányú – elfogultság kerülése.

Ez a megközelítés tudományos. Hamis előítélet, hogy a művészetről nem lehet, vagy hiábavaló tárgyszerűen, tényszerűen írni, gondolkodni. Semmivel sem intimebb, semmivel sem jobban vagy kevésbé varázslatos dolog a tánc, mint az étkezés, a lelki élet, a szülés, a szexuális élet, vagy az élet értelméről való gondolkodás. Mégse vonja kétségbe senki a gasztronómia, a szakácsművészet, a pszichológia, a ginekológia, a szexológia, a filozófia létjogosultságát. Persze nem lehet, és nem kell összekeverni a kettőt. A szakács se főz evés közben és fordítva. A szexológusnak is van magánélete, amikor nem tudományosan közelít „tárgyához”.

Az is előítélet, hogy a tánctudóst elfogulttá teszi, ha maga is táncol, míg a táncost lebénítja, ha tudatosan is képes reflektálni a táncalkotásra, saját táncára, a táncelőadás egészére. Persze meg kell tanulni a két megközelítés disztingválását, ahogyan meg kell tanulni, hogy például a tudatos étkezés és a jóízű étkezés ne zavarja, ne akadályozza egymást. Ismerünk rossz megoldásokat, de ismerünk kompromisszummentes, ugyanakkor jó megoldásokat is. Utóbbiak közös vonása a hitelesség, hogy a tevékenység legalább annyira önfeledt, mint amennyire reflektív, hogy egyik se fontosabb a másiknál, hogy aki cselekszik, hisz mindkettőnek. Az érzéki és tudatos megközelítés gazdagítja, inspirálja egymást.

tancosok_irjatok_logo arról, amit láttatok, amiben részt vettetek. Másról és magatokról.

tancosok_irjatok_logo mert bár az ösztönösség, a természetesség, a játékosság aligha hiányozhat a táncból, nem szabad félnünk attól, hogy a tudatosság, a tudományok tapasztalatai, a verbalitás elnyomja az előbbieket. Tanuljunk, merjünk fogalmakat használni, rendszerezni. Ebben segít az írás: írónak, olvasónak egyaránt.

tancosok_irjatok_logo és bátran engedjünk betekintést műhelyünkbe, jót tesz majd táncosnak, nézőnek, s a műhelynek magának is. Kénytelenek leszünk legalább kicsit kitakarítani, rendet rakni.

tancosok_irjatok_logo mert ceruzára, papírra még akkor is telik majd, mikor kevesebben és kevesebbet költenek majd a táncra. Tanuljunk meg áthagyományozni valamennyit tapasztalatainkból egy tehetősebb, művészetkedvelőbb utókor lányainak és fiainak.

tancosok_irjatok_logo hiszen úgy tárul elénk a tánc mai világa, mint enciklopédisták elé az akkori világ: rendszerező tekintetre váró áttekinthetetlen összevisszaságban – ha úgy jobban tetszik – tobzódó gazdagságban.

tancosok_irjatok_logo mert bár annak idején én azért kezdtem táncolni, mert azt hittem, hogy szóban és írásban nem lehet elkerülni a hazugságot, a valóság kisebb-nagyobb meghamisítását, táncban bezzeg az igazság elkerülhetetlen: aki „hazudik”, lelepleződik. Sajnos nem igaz: táncban is lehet sikeresen hazudni, és a szó sem szükségképp hazug. Nem a közvetítő anyagon, hanem az emberen múlik: mondandója hiteles vagy nem – bárhogyan is mondja el.

tancosok_irjatok_logo Csúnyán, hibásan, kezdetlegesen vagy cirkalmasan! Mindegy, ha pontosan írtok. Tárgyszerűen. Nem a szöveget, hanem a benne leképezett valóságot tartva szem előtt. S kis gyakorlattal, szép, hibátlan és egyszerű lesz. Addig is írjatok!

tancosok_irjatok_logo Kiről van szó? Miről van szó? Hogy lehet legjobban leírni a látott vagy átélt táncjelenséget. Miből van? Miből építkezik? Honnan jön? Hová vezet?

tancosok_irjatok_logo – csak úgy.

tancosok_irjatok_logo

 

Vázlat (javaslat)

1. Ki ír?

2. Kinek?

3. Kiről? Miről?

3.1. Ki(k)?

3.2. Hol?

3.3. Milyen címmel?

3.4. Mit csináltak? Mi történt?

4. Milyen szempontrendszer írja le jól a tánccal kapcsolatos jelenséget?

Pl. Előadás

A táncosok képzettségének jellege.

A mozgásanyag milyensége.

A koreográfus milyen hatáselemekkel él, mivel nem?

A tér, idő, dinamikai váltások jellege?

A tánckompozíció milyensége?

Táncon kívüli hatáselemek: színházi hatások, díszlet, zene, szöveg, video, ruha stb..

A mű és a közönség interakciója.

Összhatás.

Pl. Kurzus

A tanár szakmai háttere.

A kurzus célja(i).

A résztvevők szakmai háttere.

A résztvevők célja(i).

A tréning felépítése.

Az egyes szakaszok tartalma.

Pedagógiai eszközök.

A kurzus hatékonysága, sikeres mozzanatok és okaik, kevésbé sikeres mozzanatok és okaik.

A szempontrendszer alkalmazása. A tervezett vázlat feltöltése érzéki megfigyelésekkel és esetleges kategorizálással.

5. Esetleges szubjektív megjegyzések.

 

A szövegeket word formátumban csatolva küldjétek a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

A szövegeket Szemessy Kinga és/vagy az általa felkért munkatársak olvassák először. Legfeljebb az elütéseket és a helyesírási hibákat javítjuk, tehát, ami jellegében, hosszában idevág, nem tartalmaz sértő megjegyzéseket, vagy nem állít valótlanságokat – azt közölni szeretnénk.

Javasoljuk, válasszatok írói álnevet.

A tárgyba ezt írjátok: tancosok_irjatok_logo / álnév, írás címe

Gázsit nem fizetünk. A megjelenésért fizetni nem kell.

 

dr. Angelus Iván
a rovat felelőse
BKTF rektor
az MTA tánctudományi munkacsoportjának tagja

 

Inspirációul egy részlet az Erdély Mikós vezette Indigo csoport 1983-as kiállításának előszavából:

Szakítunk „… a munkamegosztásnak azzal a hamis gyakorlatával, amely művészekre és műértőkre osztotta az ösztönös és tudatos szféra egy személyen belül működő komplex egységét.”