Kortárs tánc

A szófiai kortárs tánc alapkövei

Petrova Miroljuba esszéje

lead asa„Az ország mi magunk vagyunk, mi működtetjük a mechanizmusokat, mi felelünk azért, hogyan oszlik meg a pénzügyi forrás, amely a miénk..."

Petrova Miroljuba esszéje

„Az ország mi magunk vagyunk, mi működtetjük a mechanizmusokat, mi felelünk azért, hogyan oszlik meg a pénzügyi forrás, amely a miénk..."

Raz, dva, tri, csetri ....! – harsan fel a munkahelyi fáradalmak alól felszabadító esti táncórák vezényszava, mialatt a függöny mögötti másik teremben szívdobbanást idéző halk hangzás támasztja alá a fejlődni vágyó kortárs táncos fiatalok koncentrált kísérletezését, amivel mozdulataik lépésenkénti feltérképezésével testük lehetőségeit akarják megismerni. A hangulatával minden kétséget kizáróan táncra és alkotásra inspiráló, hatalmas ablakokkal ellátott régi hűtőgyár épülete két évig adott otthont a Derida Dance Centernek. Szeptember elsejétől azonban sokkal tágasabb (közel 500 négyzetméteres) új épületbe költözik a táncközpont, mely a kortárs táncművészet elhivatottjai számára létrehozott első, és egyelőre egyedüli ilyen műhely Szófiában. A táncstúdiót Jivko Jeliazkov koreográfus és Atanasz Maev művészeti menedzser hozta létre Spanyolországból történő hazatérésük után két évvel, próbahelyszín és alkotóműhely, valamint a profi táncosok számára elengedhetetlen rendszeres napi tréning számára, közben persze azzal a céllal, hogy a(z államtól, önkormányzattól) független táncközponttal saját ötleteiket és elképzeléseiket megvalósíthassák, vagyis hogy minden erőforrásukat és energiájukat a bulgáriai kortárstánc-élet népszerűsítésére és előmozdítására fordítsák.

jivko
Jivko Jeliazkov

A koreográfus és táncos Jivko Jeliazkov a szófiai Nemzeti Színház- és Filmművészeti Akadémián folytatott tanulmányai közben kezdett a táncművészet irányába tapogatózni, a harmadik év végére pedig már teljes mértékben a test mint kifejezőeszköz lehetőségeinek tanulmányozása került érdeklődésének központjába – az akkortájt háttérbe szorult színház és „beszéd" helyett. Diplomamunkájával pályázatot nyert, így egy évig Melbourne-ben, a Victorian College of the Arts-ban képezhette tovább magát. Hazatérve Bulgáriába, megnyerte az akkoriban egyetlen bolgár kortárstánc-társulat, az Arabesque Ballet nemzetközi koreográfiai versenyét, később együtt dolgozott az együttes több táncosával. Ezután spanyolországi meghívás következett: Atanas Maevvel önálló színház létrehozására kaptak megbízást. Így jött létre 2004-ben a jelenleg is működő (előadásokra összeálló) Derida Dance Company, melynek tagjait a világ különböző országaiból hívták meg több mint tíz spanyolországi táncprodukcióra.

A táncközpont megnyitását a művészet és kultúra különböző formáit finanszírozó, magánvállalkozásokat segítő „Amerika Bulgáriáért" elnevezésű alapítvány támogatta a szabadúszó (független) táncosok számára elindított „Probiotic for the Contemporary dance in Bulgaria" elnevezésű programmal, mely egy évig ingyenes képzési lehetőséget biztosított az erre kiválasztottaknak. A vendégkoreográfusok közreműködésével, rendszeres workshopok szervezésével és különböző, a kortárs táncban felhasználható egyéb táncstílusok oktatásával gazdagított program elsősorban a résztvevők szakmai tudásának fejlesztését, a kortárs tánc terjesztését, valamint a társulat és a táncközpont „piacra léptetését" tűzte ki céljául.

próba
Az Average Speed of Answer (ASA) című előadás próbája

„A Probiotic for the Contemporary dance in Bulgariá"-hoz hasonlóan idén ismét elindult egy program, a „Dance Port Derida". Ebben a képzésben professzionális háttérrel még nem rendelkező, pályafutásuk elején lévő táncosok is részt vesznek, így két modulra oszlik: M1-re és M2-re. Az M1-es modulban a kortárs tánccal eddig egyáltalán nem, vagy csak keveset foglalkozó táncosok képezhetik magukat, az M2 pedig az elmúlt évihez hasonlóan a professzionális táncosoknak nyújt lehetőséget kondíciójuk karbantartására, valamint meglévő ismereteik gazdagítására. A „kezdők" számára indított modulra hatvan fő jelentkezett, közülük tizenkettőt választottak ki, számuk mostanra négy főre csökkent. A magyarországi MU Terminálhoz hasonló képzés alapvető célja, hogy a szintén egyéves időintervallumot felölelő, mindennapos kemény és kitartó munkával Jeliazkov és tanártársai a lehető legnagyobb fejlődést érjék el azokkal a táncosokkal, akik valóban készek a táncnak szentelni életüket, kellően felelősségteljesek és képesek megbecsülni a számukra felkínált lehetőséget. Jeliazkov tudja, hogy egy év alatt nem lehet csodát művelni, de biztos benne, hogy az általuk kínált lehetőségek teljes értékű igénybevétele és a folyamatos, aktív tanulás meghozza a gyümölcsét. A Dance Port Derida táncosainak fejlődési útját prezentáló harmadik bemutató a szeptember elsejei megnyitón lesz. A legjobb táncosok a program befejezése után további közös munkákra is számíthatnak.

A kortárs, a „release", a klasszikus balett és a jóga órák mellett a program résztvevőinek tánctechnikai tudását és látásmódját bolgár vendégkoreográfusok workshopjain, valamint külföldi tanárok szemináriumain bővítik. Ilyen volt az Illiev Dance Art Foundation által áprilisban megrendezett, többféle táncstílust felölelő kéthetes intenzív műhelymunka is, mely neves amerikai koreográfusok közreműködésével zajlott. Szeptember közepén ismét megrendezik az említett workshopot, melyen ezúttal a kortárs stílust Jivko Jeliazkov fogja oktatni.

elöl Frigy Ádám
Frigy Ádám az ASA című előadás próbáján

A Derida Dance Centerben a professzionális képzések mellett számos egyéb tánckurzus és testkarbantartó edzés is látogatható. „Eleinte arra törekedtünk, hogy olyan táncstílusokat oktassunk, melyek szervesen kapcsolódnak a kortárs tánchoz, de hamar ráébredtünk, hogy ennél nyitottabbnak kell lennünk. Ahogy szélesítettük a kurzusok palettáját, más táncstílusok kedvelői is érdeklődni kezdtek a kortárs tánc iránt. Még a néptáncba is belefogtunk egyszer, pedig azt gondoltam, ezen a helyen ez sosem fog megtörténni, de végül nem bizonyult életképesnek a kortárs közegben."– magyarázza Jeliazkov.

A kortárs képzés mellett először a tae bo és a capoeira indult el, de mára már klasszikus balett és release technika is tanulható a centrumban. A nagyobb népszerűségnek örvendő tanfolyamok, mint a zumba, tae bo vagy a capoeira biztosítják a bevétel nagy részét, mely lehetővé teszi az egyelőre kisebb érdeklődést felkeltő táncoktatás fenntartását. A klasszikusbalett-képzés egyik legcsodálatosabb eredménye, hogy sok harminc éven felüli látogatója is van az óráknak, akik így megízlelhetnek egy olyan művészet, mellyel professzionális keretek között nem találkozhatnának.

02
Jelenet az ASA c. előadásból

Jivko Jeliazkovot a politika és az irányító szervek művészetre gyakorolt hatásáról is kérdeztem. Az alábbi választ kaptam: „Az ország mi magunk vagyunk, mi működtetjük a mechanizmusokat, mi felelünk azért, hogyan oszlik meg a pénzügyi forrás, amely a miénk. Nagyon sok éven keresztül a kortárs tánc mint művészet, amely anyagi támogatást és különlegesebb figyelmet érdemelhet, ismeretlen volt az országban. Ez nem véletlen. Eleinte az aktív koreográfusok, akik próbálták népszerűsíteni nem csak a kortárs táncot, de egészében a kortárs művészetet, mindannyian a saját elképzeléseiket és látásmódjukat kívánták alkalmazni és >megvédeni<, és minél több embert csak az általuk megfelelőnek vélt irányba igyekeztek terelni. Ezért is nem alakulhattak ki évekig a kortárs tánc közös, átfogó szervezetei. Pedig a kortárs tánc nem zárt művészet, számos fajtája és irányzata létezik, ami lehetővé teszi, hogy művészeti látásmódjukban különböző emberek is együtt tudjanak működni, eszméket váltsanak, közösséget alkossanak. Mivel ez jó darabig nem sikerült, az országos érdeklődés és a támogatás is elmaradt. Az elmúlt években azonban néhányan összefogtunk, és létrehoztunk egy kortárs előadó-művészeti alapot, mely a >Művészek egyesülete Bulgáriában< szervezethez tartozik. Ennek működésétől azt reméljük, hogy az ország nagyobb figyelmet fog szentelni nekünk."

03
Jelenet az ASA c. előadásból

Az összetartás és nyitottság eredményeként a „Művészek egyesülete Bulgáriában" jövőre első ízben kortárs előadásért és koreográfiáért járó díjat fog kiadni. A kulturális minisztérium tervezetében 2020-ig megvalósuló új kulturális stratégia szerepel, melyben a kortárs tánc mint önálló művészeti ág elkülönül a „zene és tánc" részlegtől. Mindezek mutatják, hogy Bulgáriában adottak a feltételek a kortárs tánc és összességében a kortárs művészet számára. A lehetőségek megfelelő kihasználásához számos olyan, hasonló gondolkodású és affinitású művészre van szükség, mint amilyenek a Derida Dance Company és Center megalapítói.

Az alapítás első évében elindított professzionális képzési program gyümölcseként jött létre a Jivko Jeliazkov által koreografált Average Speed of Answer (ASA) című előadás, amely két bolgár előadóművész mellett két magyar (Varga Boglárka és Frigy Ádám), egy koreai és egy litván táncos részvételével valósult meg. A táncosok kiválasztása jól mutatja Bulgária és Magyarország kortárstánc-életének eltéréseit: a budapesti próbatáncon hetven fő vett részt, míg Szófiában csak három jelentkező akadt. Ez annak ellenére is igencsak elgondolkodtató különbség, hogy a budapesti castingnak jó néhány külföldi résztvevője volt. A Derida Dance Company előadásának európai, országos, önkormányzati és alapítványi támogatói között a magyarországi Pro-Progressione is szerepel. A projekt része a „Circle: connecting dance practices in Europe" programnak és az Európai Bizottság „Kultúra" programjának is. A 2011 szeptemberében Budapesten is játszott előadás két nemzetközi kortárstánc-fesztivál, a Sofia Dance Week 2011 és a litvániai AURA 21 International Dance Festival nyitószámaként is szolgált. Az ASA újabb meghívást is kapott: Novi Sadban játszották.

06
Jelenet az ASA c. előadásból

Az előadás alapötlete az emberi bőrből indul ki. Jivko Jeliazkovot elgondolkodtatta és további kutatásokra késztette a bőr elválasztó szerepe, hogy tudniillik a testünket borító nagy kiterjedésű, vékony organikus felület elkülöníti a külső világtól a kevésbé ismert belső folyamatokat. Az ASA-előadás az élet különböző dimenzióin keresztül, a földi tudatosságtól az absztrakt világűrbeli létig halad. Az ember az információs társadalom korában azt kutatja, hogy az új kihívások hogyan vetnek gátat a megérzéseknek, az ösztönvilágnak. A szándékosan igen eltérő táncos múlttal, mozgásvilággal és személyiséggel rendelkező táncosok korunk információhalmazának feldolgozási lehetőségeit, valamint befogadási sebességét kutatták, miközben egyik fő feladatuk individualitásuk megőrzése volt. Az ASA belső vívódással reagál a külső hatásokra. A testünkben zajló folyamatok „külső megjelenítésére" a tánc nyelve vélhetően a legjobb eszköz. A különböző kultúrákból származó előadóművészek nem titkolt különbözősége természetességet és újra való nyíltságot sugároz. Senki nem akar változni, és senki nem akar változtatni, mindenki beleteszi a közösbe azt, amit hozott, és elveszi, amit kínálnak. Az előadást lehet ugyanolyan mélyen, mint amilyen felszínesen értelmezni. A mélységet a belső lelki és fizikai folyamatok, a felszínességet a bőr szimbolizálja. A táncosok a legtöbb szólóban mintha meg akarnának szabadulni saját maguktól, a bennük lévő feszültségtől, mely szüntelenül, „szétfeszítve" testüket, szélesítve mozdulataikat kikívánkozik belőlük. Az ASÁ-ban a fények – mintha táncosokkal játszó élőlények volnának – inspirálják az átszellemülést és segítik a gondolatmenet felépülését. Az asszimilációs készség nemcsak a huszonegyedik századi felpörgetett életmód iránti toleranciában, hanem a környezetükből kiszakított előadóművészek valós életében is vizsgálható.

 05
Jelenet az ASA c. előadásból

Jeliazkov nem vesztegeti az idejét: az idei Koreai Kortárs Tánc Fesztiválon kéthetes workshopot tartott, amelyen kiválasztott tizenkét táncost. A szerencsések ösztöndíjat kapnak, novembertől egy hónapra bekapcsolódhatnak a Dance Port Derida programjába, és felléphetnek a projektet záró előadáson, melynek premierje decemberre várható. Magyarországon a Derida Dance Center vezetői először a SzólóDuó Fesztiválon jártak. Jivko Jeliazkov nemrégiben meghívást kapott a Közép-Európa Táncszínháztól is, mely közös munka eredménye – egy közös premier – 2013 elejére várható.

Szófia, 2012. augusztus 30.