Kritika

Kortárs tánc, Balett, Néptánc

Turbuly Lilla: Utak és találkozások

sis leadSissi Őszi Tánchét (az utolsó négy nap) – KRITIKA

A fesztivál második felében hangsúlyos szerepet kapott a néptánc, mégpedig a hagyomány felől a kortárstánc felé elmozduló, a kettőt ötvözni szándékozó koreográfiák.

 

A Bihari János Táncegyüttes Juhász Zsolt Találkozások című, a 2014-es Zalai Kamaratánc Fesztiválon Nívódíjat nyert koreográfiáját választotta címadónak. A darabot, amely egyben az est zárása is volt, Györgyfalvay Katalin emlékének ajánlották. Kezdő koreográfiának pedig éppen az ő Bújócska című munkáját választották, így a három éve elhunyt táncművész, pedagógus szellemisége foglalta keretbe az estét. És ennek a szellemiségnek megfelelően csupa olyan etűdöt láthatott a közönség, amelyek a hagyomány megújítása mellett tették le a voksukat. Konkrét narratíva nélkül, mégis, a ma emberének is átélhetően, a néptánc eszköztárát felhasználva mondani valamit találkozásokról, kapcsolatokról – ez tűnt az este szervezőelvének. A Bújócska különlegessége, hogy – az elsősorban lábakra kalibrált néptáncban szokatlan módon – a kezeket teszi meg főszereplővé. A kezdetben egyszerűnek tűnő, aztán egyre bonyolultabb kézjátékkal és az ez által felidézett asszociációs mezőkkel jó felütése ennek a tematikának.

sis Bújócska

 Bujócska / fotó: Szervác Attila

A legerősebb, legkarakteresebb koreográfiának Novák Ferenc Kőműves Kelemenjét éreztem, ami a balladán túl (annak a remélhetőleg fehér holló nézőnek is, aki azt nem ismeri) igen tág értelmezési horizontot kínál fel férfirivalizálásról, férfiközösségről, asszonyi önfeláldozásról. (Zárójelben: 2015-ig kellett várnunk, de az év egyik legszebb versében Molnár Krisztina Rita végre megírta a ballada női olvasatát: Szép gyöngén.

Jóval játékosabb férfietűd Lengyel Szabolcs koreográfiája (Férfiak), és ennek női, vagy inkább leányváltozata, a Játék, Horváth Zsófia munkája. A mondókákra, népdalokra épülő darab a mától távolabb álló, talán túlságosan is idillikus, szemet gyönyörködtető, kedves játék.

sis Játék

Játék / fotó: Szervác Attila

A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola összeállítása Útjaink... címmel mutatta be az intézmény néptánc és moderntánc szakán folyó munka eredményét. Egy ilyen összeállításnál a művészi és a pedagógiai szempontok egyensúlya is lényeges. A néptáncot, balettet, kortárs balettet, historikus táncokat, kortárs táncot felvonultató montázsban a színvonal természetesen nem volt, nem is lehetett egyenletes, de a sokszínűség, a tánc öröme, közösségteremtő ereje összefogta és összességében jó élménnyé tette az estét. Érdekes volt megfigyelni, hogy míg a néptánc tagozaton a nemek aránya kiegyenlített, a moderntáncnál sok-sok lányra jutott egyetlen fiú, aki így szükségszerűen valamennyi ide tartozó koreográfiában részt vett, és főszereplőjévé vált az est második részének, de képességeivel, tánctudásával el is bírta ezt a főszerepet.

sis madarasszonyok2

Madárasszonyok

A Madárasszonyokat, Horváth Zsófia koreográfiáját (Duna Táncműhely) népdalok, mondókák ihlették, amelyekből néhányat el is énekelnek, másokból csak sorokat használnak fel, mégpedig remekül. Ritka élmény táncelőadáson, hogy a szöveget sikerül az előadás integráns részévé tenni. Itt a sokszor ráolvasásszerűen, alig érthetően mormolt, máskor kánonba rendeződő, ismétlődő szavak, mondatok megőrzik költőiségüket, olykor misztikumukat, de van, hogy humort hoznak az előadásba, mint amikor a nők által ismételgetett, számára megfejthetetlen találós kérdések kétségbeesésbe kergetik a Madárasszonyok egyetlen férfi szereplőjét. A jelenet humora mellett sokat elmond a nő-férfi kommunikáció buktatóiról.

sis madarasszonyok3

Madárasszonyok

Horváth Zsófia nem törekszik történetmondásra, mégis keretet ad: az antik boltív mellett két lefátyolozott énekesnő nyitja az előadást, és ők is zárják, ugyanott, már fátyol nélkül, fonalat gombolyítva. A mozgásszínház, kortárs tánc, néptánc elemeit egyaránt felhasználó koreográfia az előadás során felgombolyított női élethelyzeteket, önmagukhoz, egymáshoz és a másik nemhez való viszonyulásukat állítja párhuzamba a madárléttel. Emellett több más szimbólumot is használ: víz, mosdás, leplek stb. Időnként talán sok és a kelleténél direktebb is ez a szimbólumhasználat, és azt sem mondom, hogy végig sikerül fenntartani ugyanazt az intenzitást, összességében azonban a Madárasszonyok izgalmas kísérlet a hagyományok továbbgondolására, ami jóval tovább megy a már említett Játéknál. Nem állom meg, hogy ne hozzak megint egy költői párhuzamot: a kortárs irodalomban Szabó T. Anna szintén idén megjelent kötete, a Senki madara tesz valami hasonlót. Mottója a Madárasszonyok mottója is lehetne: „Ha madarat szeretsz, égbolt legyél, ne kalitka."

sis miskolc1

Muresan Marian Aurel és Kocsis Andrea a Férfiak, nők, Fellini-ben

Ha a néptáncos kiindulópont nem is, az útkeresés a negyedik előadásból, a Miskolci Balett Férfiak, nők, Fellinijéből sem hiányzott, már csak azért sem, mert Kozma Attila koreográfiáját az Országúton című Fellini-film inspirálta. Szerencsés kézzel és arányérzékkel nyúlt az alapanyaghoz: nem akart mindenáron messzire rugaszkodni tőle, de nem elégedett meg azzal sem, hogy egyszerűen átkoreografálja a cselekményt. A díszlet egyetlen, önmaga körül forgatható, régimódi oldalkocsis motorkerékpár, az utazás szimbóluma – hangulatteremtéshez éppen elég. De játékba vonták a Bethlen Téri Színház erkélykorlátját is, azon sétálgatott a Bohóc (Szabó Levente). Látványos, lendületes és közérthető kortársbalett-előadást láthattunk, amelynek a Gelsominát táncoló Kocsis Andrea igazi középpontja. Lágyság és erő, elveszettség és magára találás, fájdalom és életöröm – mindez ott van a természetesen, külső manírok nélkül megteremtett karakterben. Muresan Marian Aurelnek Zampanóként nincs könnyű dolga, mivel egy jóval egysíkúbb figurát kell megjelenítenie, és ebben a kelleténél jobban épít a mimikára, az „én bizony egy kemény, kőszívű férfi vagyok" arckifejezésre, amire még egy jellegzetes járásmóddal is ráerősít. Igaz, így még kontrasztosabb a Bohóc és Gelsomina könnyed és természetes egymásra hangoltsága – kettősük az előadás egyik legjobb pillanata. A koreográfia legvége viszont hagyott egy kis hiányérzetet: túl hirtelen harapták el. De lehet, hogy ennek az oka az, hogy az előadásnak eredetileg volt egy második része is, Stayce Camparo munkája.

sis miskolc2

Muresan Marian Aurel és Szabó Levente a Férfiak, nők, Fellini-ben

Történt még egy apró világítási malőr: a Bohóc halálánál kicsit később vették le róla a fényt, mint ahogy lezuhant az erkélykorlátról, amire is a mögöttem ülő Kozma Attila sóhajtott egy nagyot – pedig nem kellett volna, mert ez az előadás is arról győz meg, hogy a Miskolci Balett jó (ország)úton jár, keresve a szakmai igényesség és a közönségbarát fogalmazásmód közös nevezőjét.

És ha már utak és találkozások: a SŐT7 egy hete alatt vidékről és Budapestről sokak útja vezetett a Bethlen Téri Színházba és sok-sok találkozás jött létre szakmabeliek, de főleg a szakma és a közönség között. Ideje beírni a jövő évi táncrendbe is!

A Sissi Őszi Tánchét 4-7. napja

Bihari János Táncegyüttes: Találkozások
Miskolci Balett: Férfiak, nők, Fellini
Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola: Útjaink...
Duna Táncműhely: Madárasszonyok

Bethlen Téri Színház, 2015. november 18-21.